معنی و ترجمه کلمه حرکت دودى به انگلیسی حرکت دودى یعنی چه

حرکت دودى

peristalsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها