معنی و ترجمه کلمه حرکت ساده در خط مستقیم یا دایره یا مارپیچ به انگلیسی حرکت ساده در خط مستقیم یا دایره یا مارپیچ یعنی چه

حرکت ساده در خط مستقیم یا دایره یا مارپیچ

simple motion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها