معنی و ترجمه کلمه حرکت غیر ارادى به انگلیسی حرکت غیر ارادى یعنی چه

حرکت غیر ارادى

automatism
automatization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها