معنی و ترجمه کلمه حرکت موجى به انگلیسی حرکت موجى یعنی چه

حرکت موجى

sinuosity
undulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها