معنی و ترجمه کلمه حرکت کرم وار کردن به انگلیسی حرکت کرم وار کردن یعنی چه

حرکت کرم وار کردن

wriggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها