معنی و ترجمه کلمه حرکت یا کشش ناگهانى به انگلیسی حرکت یا کشش ناگهانى یعنی چه

حرکت یا کشش ناگهانى

twitch
twitch grass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها