معنی و ترجمه کلمه حریصانه چیزى خوردن به انگلیسی حریصانه چیزى خوردن یعنی چه

حریصانه چیزى خوردن

guttle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها