معنی و ترجمه کلمه حریص به انگلیسی حریص یعنی چه

حریص

avaricious
avid
esurient
fierce
grasping
greedy
hungry
perfervid
self devouring
sharp set
toothy
voracious
vulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها