معنی و ترجمه کلمه حزب سیاسى پیرو در انتخابات به انگلیسی حزب سیاسى پیرو در انتخابات یعنی چه

حزب سیاسى پیرو در انتخابات

major party

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها