معنی و ترجمه کلمه حزن انگیز به انگلیسی حزن انگیز یعنی چه

حزن انگیز

lugubrious
sepulchral
sombrous
tragic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها