معنی و ترجمه کلمه حساب تغییرات به انگلیسی حساب تغییرات یعنی چه

حساب تغییرات

calculus of variations

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها