معنی و ترجمه کلمه حساب جامعه و فاضله به انگلیسی حساب جامعه و فاضله یعنی چه

حساب جامعه و فاضله

calculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها