معنی و ترجمه کلمه حساب فاضله به انگلیسی حساب فاضله یعنی چه

حساب فاضله

differential calculus
fluxion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها