معنی و ترجمه کلمه حساب هاى معوقه را تسویه کردن به انگلیسی حساب هاى معوقه را تسویه کردن یعنی چه

حساب هاى معوقه را تسویه کردن

pay up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها