معنی و ترجمه کلمه حساب هزینه هاى کوچک به انگلیسی حساب هزینه هاى کوچک یعنی چه

حساب هزینه هاى کوچک

petty cash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها