معنی و ترجمه کلمه حساسیت سنج چشم به انگلیسی حساسیت سنج چشم یعنی چه

حساسیت سنج چشم

sensitometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها