معنی و ترجمه کلمه حساسیت نسبت به چیزى به انگلیسی حساسیت نسبت به چیزى یعنی چه

حساسیت نسبت به چیزى

allergy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها