معنی و ترجمه کلمه حساسیت نسبت به گرما به انگلیسی حساسیت نسبت به گرما یعنی چه

حساسیت نسبت به گرما

thermotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها