معنی و ترجمه کلمه حساسیت و استعداد تحریک فوق العاده به انگلیسی حساسیت و استعداد تحریک فوق العاده یعنی چه

حساسیت و استعداد تحریک فوق العاده

hyperirritability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها