معنی و ترجمه کلمه حساس کننده به انگلیسی حساس کننده یعنی چه

حساس کننده

sensitizer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها