معنی و ترجمه کلمه حسد یا خصومت ورزیدن به انگلیسی حسد یا خصومت ورزیدن یعنی چه

حسد یا خصومت ورزیدن

heartburn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها