معنی و ترجمه کلمه حس تشخیص به انگلیسی حس تشخیص یعنی چه

حس تشخیص

percipience
sense

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها