معنی و ترجمه کلمه حس سنج به انگلیسی حس سنج یعنی چه

حس سنج

esthesiometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها