معنی و ترجمه کلمه حس شامه به انگلیسی حس شامه یعنی چه

حس شامه

olfaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها