معنی و ترجمه کلمه حشرات موذى را دفع نمودن به انگلیسی حشرات موذى را دفع نمودن یعنی چه

حشرات موذى را دفع نمودن

disinfest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها