معنی و ترجمه کلمه حشره اى که پوست درختان را به طور کمربندى سوراخ مى کند به انگلیسی حشره اى که پوست درختان را به طور کمربندى سوراخ مى کند یعنی چه

حشره اى که پوست درختان را به طور کمربندى سوراخ مى کند

girdler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها