معنی و ترجمه کلمه حشره مصنوعى داراى بال هاى سیاه و سفید به انگلیسی حشره مصنوعى داراى بال هاى سیاه و سفید یعنی چه

حشره مصنوعى داراى بال هاى سیاه و سفید

woodruff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها