معنی و ترجمه کلمه حشره پروانه یا بندپایى در مراحل مختلف رشد خود به انگلیسی حشره پروانه یا بندپایى در مراحل مختلف رشد خود یعنی چه

حشره پروانه یا بندپایى در مراحل مختلف رشد خود

instar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها