معنی و ترجمه کلمه حشره پشیز بال به انگلیسی حشره پشیز بال یعنی چه

حشره پشیز بال

lepidopteron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها