معنی و ترجمه کلمه حشره یکروزه به انگلیسی حشره یکروزه یعنی چه

حشره یکروزه

ephemera
ephermeris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها