معنی و ترجمه کلمه حشفه به انگلیسی حشفه یعنی چه

حشفه

garden heiliotrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها