معنی و ترجمه کلمه حشیشه القمر به انگلیسی حشیشه القمر یعنی چه

حشیشه القمر

gold and silver plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها