معنی و ترجمه کلمه حصار دفاعى به انگلیسی حصار دفاعى یعنی چه

حصار دفاعى

pale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها