معنی و ترجمه کلمه حصار یا مانع محافظ به انگلیسی حصار یا مانع محافظ یعنی چه

حصار یا مانع محافظ

glacis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها