معنی و ترجمه کلمه حصار یا نرده اطراف خانه یا شهر به انگلیسی حصار یا نرده اطراف خانه یا شهر یعنی چه

حصار یا نرده اطراف خانه یا شهر

burg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها