معنی و ترجمه کلمه حصار یا چینه کشیدن دور به انگلیسی حصار یا چینه کشیدن دور یعنی چه

حصار یا چینه کشیدن دور

enclose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها