معنی و ترجمه کلمه حصبه به انگلیسی حصبه یعنی چه

حصبه

typhoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها