معنی و ترجمه کلمه حصیر یا فرش جلو در به انگلیسی حصیر یا فرش جلو در یعنی چه

حصیر یا فرش جلو در

doormat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها