معنی و ترجمه کلمه حضیضى به انگلیسی حضیضى یعنی چه

حضیضى

nadiral
perigeal
perigean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها