معنی و ترجمه کلمه حضیض خورشید به انگلیسی حضیض خورشید یعنی چه

حضیض خورشید

perihelion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها