معنی و ترجمه کلمه حفره درون سلولى گیاه به انگلیسی حفره درون سلولى گیاه یعنی چه

حفره درون سلولى گیاه

receptacle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها