معنی و ترجمه کلمه حفره سلولى درون جدار گیاه به انگلیسی حفره سلولى درون جدار گیاه یعنی چه

حفره سلولى درون جدار گیاه

lumen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها