معنی و ترجمه کلمه حفره لگن خاصره به انگلیسی حفره لگن خاصره یعنی چه

حفره لگن خاصره

pelvis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها