معنی و ترجمه کلمه حفره هاى بدن به انگلیسی حفره هاى بدن یعنی چه

حفره هاى بدن

antrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها