معنی و ترجمه کلمه حفره ى حقه اى استخوان لگن که محل اتصال با استخوان ران است به انگلیسی حفره ى حقه اى استخوان لگن که محل اتصال با استخوان ران است یعنی چه

حفره ى حقه اى استخوان لگن که محل اتصال با استخوان ران است

acetabulum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها