معنی و ترجمه کلمه حفره ى دندانى به انگلیسی حفره ى دندانى یعنی چه

حفره ى دندانى

alveolus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها