معنی و ترجمه کلمه حفره پله مانند براى استخراج سنگ معدن به انگلیسی حفره پله مانند براى استخراج سنگ معدن یعنی چه

حفره پله مانند براى استخراج سنگ معدن

stope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها