معنی و ترجمه کلمه حفرکننده به انگلیسی حفرکننده یعنی چه

حفرکننده

excavator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها