معنی و ترجمه کلمه حفر کننده به انگلیسی حفر کننده یعنی چه

حفر کننده

digger
swot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها