معنی و ترجمه کلمه حفظ منابع طبیعى به انگلیسی حفظ منابع طبیعى یعنی چه

حفظ منابع طبیعى

conservation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها